טופס להסכם 100 לידים

הסכם לידים

( יש למלא את השדות מתחת להסכם הנ"ל )

 

חתימה על מסמך זה מהווה הסכמה מלאה לתנאיו, מסכמת את מחירי שירותי הפרסום, תנאי התשלום וכן את זכויותיו וחובותיו של כל אחד מן הצדדים:

השירות: פרסום ואספקת פניות של לקוחות פוטנציאלים ( לידים )

השירות מתבצע בצורה של הפניית לקוחות פוטנציאליים בתחומי העניין של הלקוח לאחד או יותר מהאפשרויות הבאות : מייל, SMS, הקצאת טלפון הכולל שירות "עקוב אחרי" ומערכת ניהול לקוחות .

תחומי העניין המבוקשים:            

אזורי פעילות:             

תשלום :

מחיר ליד              + מע"מ

  • אין להעביר בכל צורה שהיא פניות ( לידים ) לצד ג.

  • ליד לא תקין – טלפון שגוי או הכחשת פנייה, יבוצע זיכוי על לידים לא תקינים.

  • הקפאת חבילה – בכל שלב ניתן לבקש לעצור שליחת לידים.

  • סיום עסקה וזיכוי בטרם נוצלו כל הלידים יגררו דמי ביטול בסך 30% מיתרת הלידים לאותו זמן.

  • הספק מעביר חומרי פרסום לצורך הקמת אתר נחיתה, לספק ידוע כי שימוש בלוגו, תמונות, וידאו או חומר כתוב אחר שאינו שלו מהווה עברה על זכויות יוצרים והוא האחראי הבלעדי במקרה של תביעה מצד ג.

אני                    החתום קראתי והבנתי לאחר שהוסבר לי כל פרטי החוזה שלעיל, מסכים לכל הסעיפים ומתחייב לעמוד בהם.

חתימת הלקוח                                                          

 

אנא מלא את הפרטים הבאים:

שם פרטי:

שם משפחה:

אימייל:

תחומי עניין:

אזורי פעילות:

סכום סופי לתשלום:( לפני מע"מ )

מחיר ליד:

חתימה:

 


עדכונים אחרונים
לידים פיקס בשבילך!
לידים איכותיים במחיר אטרקטיבי, בדוק את מחירון הלידים שלנו